• mom
  • 2
  • 04
  • 5
  • 03
  • 4
  • 1

โรงเรียนของเรา

แบ่งการเรียนการสอนเป็น 3 ระดับ

บ้านเด็กเล็ก

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เน้นความเป็นธรรมชาติ มีความสดชื่นสวยงาม ทว่าสงบและเรียบง่าย ทำให้เด็ก ๆ รู้ซึ้งถึงความอบอุ่น และรวมถึงความรู้สึกปกป้องมั่นคง

เรือนอนุบาล

พัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการ เรียนรู้จากประสบการณ์ เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

ลานประถม

พัฒนาการจากสิ่งที่ใกล้ตัวสู่สิ่งที่อยู่ไกลตัว ได้เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่เป็นจริง ได้สัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ ด้วยอายตนะทั้ง 6

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ตารางกิจกรรมโรงเรียน

loader

กิจกรรมการเรียนรู้ของเรา

กระบวนการเรียนรู้ของวรรณสว่างจิต จะอยู่ในรูปของกิจกรรมซึ่งสอดคล้องต้องกันกับความสนใจ ความถนัดของเด็กตามศักยภาพแห่งตน

กิจกรรมโรงเรียน

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม ...
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาฝ่ายสนับสนุนการศึกษาได้จัดกิจกรรมตลาดนัดแห่งการเรียนรู้ ที่บริเวณโถงประถม โด ...
ดูทั้งหมด

กิจกรรมประถมต้น

...หลังจากที่พี่ๆประถมต้นได้ตกแต่งต้นเทียนพรรษาไปเมื่อวาน เช้าวันนี้พี่ๆก็ได้นำเทียนพรรษาไปถวายที่ว ...
พี่ๆประถม 3 ได้ไปทำพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ วัดทองเนียม เขตหนองแขม เพื่อที่เด็ก ๆ จะได้มีความเข้าใ ...
ดูทั้งหมด

กิจกรรมเด็กเล็ก/อนุบาล

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมวันแม่ขึ้นที่บ้านเด็กเล็ก โดยเชิญคุณแม่ของเด็ก ๆ เข้าร่วมท ...
ดูทั้งหมด

กิจกรรมประถมปลาย

หลังจากที่จัดกิจกรรมระดมทุนไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมา วันนี้ตัวแทนพี่ๆประถม 6 ก็ได้นำสิ่งของและเงินที่ไ ...
...เนื่องจากสังคมไทยในปัจจุบัน ครอบครัวส่วนใหญ่มีภาระหน้าที่ของตัวเองมากขึ้นจึงไม่สามารถดูแลผู้สูงอ ...
ดูทั้งหมด

การสมัครเรียน