• 2
  • 4
  • 5
  • 03
  • 04
  • 1

โรงเรียนของเรา

แบ่งการเรียนการสอนเป็น 3 ระดับ

บ้านเด็กเล็ก

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เน้นความเป็นธรรมชาติ มีความสดชื่นสวยงาม ทว่าสงบและเรียบง่าย ทำให้เด็ก ๆ รู้ซึ้งถึงความอบอุ่น และรวมถึงความรู้สึกปกป้องมั่นคง

เรือนอนุบาล

พัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการ เรียนรู้จากประสบการณ์ เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

ลานประถม

พัฒนาการจากสิ่งที่ใกล้ตัวสู่สิ่งที่อยู่ไกลตัว ได้เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่เป็นจริง ได้สัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ ด้วยอายตนะทั้ง 6

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ตารางกิจกรรมโรงเรียน

loader

กิจกรรมการเรียนรู้ของเรา

กระบวนการเรียนรู้ของวรรณสว่างจิต จะอยู่ในรูปของกิจกรรมซึ่งสอดคล้องต้องกันกับความสนใจ ความถนัดของเด็กตามศักยภาพแห่งตน

กิจกรรมโรงเรียน

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนวรรรสว่างจิตได้จัดงานแนะแนวเรียนต่อ ม.๑ โดยได้รับเกียรติจากโรงเรี ...
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม ...
ดูทั้งหมด

กิจกรรมประถมต้น

พี่ๆป.3 ซึ่งเรียนหน่วยการเรียนรู้ “รอยต่อของกาลเวลา” เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตแห่งชุมชนเมือ ...
เช้าวันนี้คุณครูป.1 ได้จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ของเล่นของใช้ในอดีตให้กับเด็กๆ โดยแต่ละฐานจะแบ่งกิจก ...
ดูทั้งหมด

กิจกรรมเด็กเล็ก/อนุบาล

ผู้ปกครองและเด็กๆระดับอนุบาล 1 ได้ร่วมกิจกรรมและพูดคุยกับอาจารย์สุนทรีย์ กุลนานนท์ และอาจารย์พนิดา ...
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม "ห้องเรียนใหญ่" ระดับชั้นเด็กเล็ก ขึ้นเพื่อให้ท่านผ ...
ดูทั้งหมด

การสมัครเรียน