• 2
  • 4
  • 5
  • 03
  • 04
  • 1

โรงเรียนของเรา

แบ่งการเรียนการสอนเป็น 3 ระดับ

บ้านเด็กเล็ก

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เน้นความเป็นธรรมชาติ มีความสดชื่นสวยงาม ทว่าสงบและเรียบง่าย ทำให้เด็ก ๆ รู้ซึ้งถึงความอบอุ่น และรวมถึงความรู้สึกปกป้องมั่นคง

เรือนอนุบาล

พัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการ เรียนรู้จากประสบการณ์ เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

ลานประถม

พัฒนาการจากสิ่งที่ใกล้ตัวสู่สิ่งที่อยู่ไกลตัว ได้เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่เป็นจริง ได้สัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ ด้วยอายตนะทั้ง 6

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

8:30 am 21 พฤศจิกายน 2018 - 11:30 am 23 พฤศจิกายน 2018
26 พฤศจิกายน 2018 8:30 am - 11:00 am
27 พฤศจิกายน 2018 8:30 am - 11:00 am
28 พฤศจิกายน 2018 8:30 am - 10:30 am
8:30 am 29 พฤศจิกายน 2018 - 3:00 pm 30 พฤศจิกายน 2018

ตารางกิจกรรมโรงเรียน

loader

กิจกรรมการเรียนรู้ของเรา

กระบวนการเรียนรู้ของวรรณสว่างจิต จะอยู่ในรูปของกิจกรรมซึ่งสอดคล้องต้องกันกับความสนใจ ความถนัดของเด็กตามศักยภาพแห่งตน

กิจกรรมโรงเรียน

ดูทั้งหมด

กิจกรรมประถมต้น

ช่วงเช้าของเมื่อวานที่ผ่านมา เด็กๆ ป.3 ได้ลงมือทำขนมบัวลอย ซึ่งนำความรู้เรื่องการตวงที่ได้เรียนรู้ใ ...
ดูทั้งหมด

กิจกรรมเด็กเล็ก/อนุบาล

ย้อนไปเมื่อภาคเรียนที่ 1 น้อง ๆ บ้านเด็กเล็กได้ช่วยกันเตรียมดิน ย่ำดิน และหว่านเมล็ดข้าวลงในแปลงนาน ...
จัดขึ้นสำหรับท่านผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2และอนุบาล3 โดยมีอาจารย์สุนทรีย์ กุลนานนท์ และอ ...
ดูทั้งหมด

กิจกรรมประถมปลาย

เมื่อวันอังคารและพุธที่ผ่านมา พี่ป.6 ได้ประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ โดยแต่ละกลุ่มก็ออกแบบจรวดขวดน้ำตามจินตนา ...
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
ดูทั้งหมด

การสมัครเรียน