• 2
  • 04
  • 1
  • 03
  • 4
  • 5

โรงเรียนของเรา

แบ่งการเรียนการสอนเป็น 3 ระดับ

บ้านเด็กเล็ก

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เน้นความเป็นธรรมชาติ มีความสดชื่นสวยงาม ทว่าสงบและเรียบง่าย ทำให้เด็ก ๆ รู้ซึ้งถึงความอบอุ่น และรวมถึงความรู้สึกปกป้องมั่นคง

เรือนอนุบาล

พัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการ เรียนรู้จากประสบการณ์ เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

ลานประถม

พัฒนาการจากสิ่งที่ใกล้ตัวสู่สิ่งที่อยู่ไกลตัว ได้เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่เป็นจริง ได้สัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ ด้วยอายตนะทั้ง 6

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

21 มิถุนายน 2018 8:00 am - 10:30 am
9:00 am 25 มิถุนายน 2018 - 9:00 am 26 มิถุนายน 2018
29 มิถุนายน 2018 9:00 am - 10:30 am
3 สิงหาคม 2018 9:00 am - 9:30 am
9:00 am 14 สิงหาคม 2018 - 11:00 am 16 สิงหาคม 2018

ตารางกิจกรรมโรงเรียน

loader

กิจกรรมการเรียนรู้ของเรา

กระบวนการเรียนรู้ของวรรณสว่างจิต จะอยู่ในรูปของกิจกรรมซึ่งสอดคล้องต้องกันกับความสนใจ ความถนัดของเด็กตามศักยภาพแห่งตน

กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมห้องเรียนใหญ่ ของระดับชั้นประถมปลาย วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เป็นกิจกรรมเพื่ออธิบายรายละ ...
กิจกรรมห้องเรียนใหญ่ ลานประถม วันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อให้ท่านผู้ปกครองได้เข้าใจและรับทราบข ...
ดูทั้งหมด

กิจกรรมประถมต้น

ป.2 ตลาดมารวย..ประกอบอาหาร (15 มิ.ย.61) พี่ๆ ป.2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ อาหารที ...
ดูทั้งหมด

กิจกรรมเด็กเล็ก/อนุบาล

น้องเล็กสุดของเราเข้ามาอยู่ในบ้านเด็กเล็กได้สักระยะหนึ่งแล้ว เด็ก ๆ สามารถปรับตัวได้ ตามวิถีของบ้าน ...
ภาพกิจกรรมงานเมล็ดพันธุ์แห่งความสุข ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
ดูทั้งหมด

กิจกรรมประถมปลาย

ป.6 ค่ายพุทธบุตร วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม (13-14 มิ.ย.61) คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องร ...
ดูทั้งหมด

การสมัครเรียน