• 2
  • 4
  • 5
  • 03
  • 04
  • 1

โรงเรียนของเรา

แบ่งการเรียนการสอนเป็น 3 ระดับ

บ้านเด็กเล็ก

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เน้นความเป็นธรรมชาติ มีความสดชื่นสวยงาม ทว่าสงบและเรียบง่าย ทำให้เด็ก ๆ รู้ซึ้งถึงความอบอุ่น และรวมถึงความรู้สึกปกป้องมั่นคง

เรือนอนุบาล

พัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการ เรียนรู้จากประสบการณ์ เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

ลานประถม

พัฒนาการจากสิ่งที่ใกล้ตัวสู่สิ่งที่อยู่ไกลตัว ได้เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่เป็นจริง ได้สัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ ด้วยอายตนะทั้ง 6

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

24 มกราคม 2020 2:00 pm - 4:30 pm
8:00 am 27 มกราคม 2020 - 9:00 am 28 มกราคม 2020
7 กุมภาพันธ์ 2020 8:00 am - 9:00 am
27 กุมภาพันธ์ 2020 9:00 am - 12:00 pm

ตารางกิจกรรมโรงเรียน

loader

กิจกรรมการเรียนรู้ของเรา

กระบวนการเรียนรู้ของวรรณสว่างจิต จะอยู่ในรูปของกิจกรรมซึ่งสอดคล้องต้องกันกับความสนใจ ความถนัดของเด็กตามศักยภาพแห่งตน

กิจกรรมโรงเรียน

คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
ดูทั้งหมด

กิจกรรมเด็กเล็ก/อนุบาล

ช่วงสายวันนี้ คุณครูบ้านเด็กเล็ก พาเด็ก ๆ จัดปาร์ตี้เล็ก ๆ ตามวิถีบ้านเด็กเล็ก เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ...
ดูทั้งหมด

กิจกรรมประถมปลาย

ดูทั้งหมด

การสมัครเรียน