• 2
  • 4
  • 5
  • 03
  • 04
  • 1

โรงเรียนของเรา

แบ่งการเรียนการสอนเป็น 3 ระดับ

บ้านเด็กเล็ก

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เน้นความเป็นธรรมชาติ มีความสดชื่นสวยงาม ทว่าสงบและเรียบง่าย ทำให้เด็ก ๆ รู้ซึ้งถึงความอบอุ่น และรวมถึงความรู้สึกปกป้องมั่นคง

เรือนอนุบาล

พัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการ เรียนรู้จากประสบการณ์ เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

ลานประถม

พัฒนาการจากสิ่งที่ใกล้ตัวสู่สิ่งที่อยู่ไกลตัว ได้เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่เป็นจริง ได้สัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ ด้วยอายตนะทั้ง 6

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

2:00 am 23 มกราคม 2019 - 3:00 am 25 มกราคม 2019
2:00 am 28 มกราคม 2019 - 3:00 am 29 มกราคม 2019
22 กุมภาพันธ์ 2019 2:00 am - 3:00 am
28 กุมภาพันธ์ 2019 2:00 am - 3:00 am

ตารางกิจกรรมโรงเรียน

loader

กิจกรรมการเรียนรู้ของเรา

กระบวนการเรียนรู้ของวรรณสว่างจิต จะอยู่ในรูปของกิจกรรมซึ่งสอดคล้องต้องกันกับความสนใจ ความถนัดของเด็กตามศักยภาพแห่งตน

กิจกรรมเด็กเล็ก/อนุบาล

งานนี้ได้รับความร่วมมือและน้ำใจจากทุกครอบครัวในการนำอาหารว่างและขนมมาร่วมรับประทานกันอย่างมีความสุข ...
ช่วงสายของวันนี้ ในบ้านเด็กเล็กได้จัดปาร์ตี้ปีใหม่ขึ้น ภายใต้บรรยากาศแบบปิกนิก โดยได้รับความร่วมมือ ...
ดูทั้งหมด

การสมัครเรียน