• 1
  • 2
  • 03
  • 04

โรงเรียนของเรา

แบ่งการเรียนการสอนเป็น 3 ระดับ

บ้านเด็กเล็ก

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เน้นความเป็นธรรมชาติ มีความสดชื่นสวยงาม ทว่าสงบและเรียบง่าย ทำให้เด็ก ๆ รู้ซึ้งถึงความอบอุ่น และรวมถึงความรู้สึกปกป้องมั่นคง

เรือนอนุบาล

พัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการ เรียนรู้จากประสบการณ์ เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

ลานประถม

พัฒนาการจากสิ่งที่ใกล้ตัวสู่สิ่งที่อยู่ไกลตัว ได้เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่เป็นจริง ได้สัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ ด้วยอายตนะทั้ง 6

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ตารางกิจกรรมโรงเรียน

loader

กิจกรรมการเรียนรู้ของเรา

กระบวนการเรียนรู้ของวรรณสว่างจิต จะอยู่ในรูปของกิจกรรมซึ่งสอดคล้องต้องกันกับความสนใจ ความถนัดของเด็กตามศักยภาพแห่งตน

กิจกรรมโรงเรียน

ภาพบรรยากาศกิจกรรมงานห้องเ รียนใหญ่ลานประถม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ท ่านผู้ป ...
ดูทั้งหมด

กิจกรรมประถมต้น

ดูทั้งหมด

กิจกรรมเด็กเล็ก/อนุบาล

อากาศร้อน ๆ ในช่วง SUMMER แบบนี้...เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา คุณครูบ้านเด็กเล็กจึงพาเด็ก ๆ ทำ "น้ำส้มป ...
ดูรูปทั้งหมด >> งานเกษตรหนูก็ทำได้ค่ะ
ดูทั้งหมด

กิจกรรมประถมปลาย

งานผลิใบ ตอน จากต้นกล้าสู่ไม้งาม (ป.ปลาย) ๓ มี.ค.๖๐ ดูรูปทั้งหมด
ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ ป.๕ - ป.๖ไร่เรียนรู้วรรณสว่างจิต (๒๗-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙) ดูรูปกิจกรรมทั้ง ...
ดูทั้งหมด

การสมัครเรียน