• 2
  • 4
  • 5
  • 03
  • 04
  • 1

โรงเรียนของเรา

แบ่งการเรียนการสอนเป็น 3 ระดับ

บ้านเด็กเล็ก

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เน้นความเป็นธรรมชาติ มีความสดชื่นสวยงาม ทว่าสงบและเรียบง่าย ทำให้เด็ก ๆ รู้ซึ้งถึงความอบอุ่น และรวมถึงความรู้สึกปกป้องมั่นคง

เรือนอนุบาล

พัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการ เรียนรู้จากประสบการณ์ เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

ลานประถม

พัฒนาการจากสิ่งที่ใกล้ตัวสู่สิ่งที่อยู่ไกลตัว ได้เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่เป็นจริง ได้สัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ ด้วยอายตนะทั้ง 6

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ตารางกิจกรรมโรงเรียน

loader

กิจกรรมการเรียนรู้ของเรา

กระบวนการเรียนรู้ของวรรณสว่างจิต จะอยู่ในรูปของกิจกรรมซึ่งสอดคล้องต้องกันกับความสนใจ ความถนัดของเด็กตามศักยภาพแห่งตน

กิจกรรมโรงเรียน

ทางโรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมธรรมประถมขึ้น โดยนิมนต์พระอาจารย์จากวัดกำแพง มาแสดงธรรมแก่นักเรียนชั้น ...
ในช่วงเช้าของวันนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้นโดยมีการแสดงละครเรื่อง " ...
ดูทั้งหมด

กิจกรรมเด็กเล็ก/อนุบาล

น้อง ๆ บ้านเด็กเล็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีเข้าพรรษาผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เริ่มจากการที่คุณครูพ ...
หลังจากที่ฝนได้ตกลงมาอย่างชุ่มฉ่ำ น้อง ๆ อนุบาล 2 และ 3 ได้เรียนรู้และทดลองปลูกข้าวในแปลงนา โดยได้ร ...
ดูทั้งหมด

กิจกรรมประถมปลาย

คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
พี่ๆป.6 เรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสารจากกิจกรรมบูรณาการ ต้มไข่ ปิ้งขนมปังและชงโอวัลติน... คลิก ...
ดูทั้งหมด

การสมัครเรียน